Menu

Upis,obuka i polaganje u auto školi

Za upis u AUTO ŠKOLU potrebno je:
- da kandidat ima navršenih 16 godina (za teorijsku ptaktičnu obuku i polaganje teorijskog ispita )
- da poseduje važeću ličnu kartu.
Obuka kandidata za polaganje vozačkog ispita za B KATEGORIJU podrazumeva:
- 40 časova teorijske nastave  ( 30+10 )
- 40 časova praktične obuke ( vožnje )
Ukoliko kanditat poseduje AM kategoriju potrebno je:
- 7 teoretskih časova
- 35 časova praktične obuke (vožnje)

Kada je kandidat
1. završio sa teorijskom obukom
2. prijavio teorijski ispit u auto školi
3. položio teorijski ispit,
u obavezi je da izvadi lekarsko uverenje u bilo kom domu zdravlja.

KANDIDATI KOJI SU SE UPISALI U AUTO ŠKOLU PRE 25.10.2012. A NISU POLOŽILI TESTOVE POTREBNO JE:
- 3 časa dodatne teorijske obuke /vrsi se u učionici auto škole ADIA/
- 3 časa dodatne praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
- Polaganje testova
- Položen ispit iz prve pomoći /Crveni krst ili Hitna pomoć/je potreban za prijavu praktičnog dela ispita
- Polaganje vožnje

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI TESTOVE PRE 25.10.2012. POTREBNO JE:
- 3 časa dodatne teorijske obuke
- 3 časa dodatne praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
- Polaganje vožnje

Prijava ispita vrši se u auto školi,ukoliko kandidat ispunjava sve uslove, a termin za polaganje naknadno određuje MUP RS.

Opširnije...

Teorijska nastava u auto školi

U toku teorijske obuke budućeg vozača , kandidat prisustvuje svim časovima koji su predviđeni nastavnim planom i programom auto škole Adia. Teorijska nastava je dopunjena adekvatnim i savremenim sredstvima – prezentacijama i audiovizuelnim materijalima. Kandidatima auto škole je na raspolaganju obavezna i dopunska stručna literatura u elektronskom i štampanom formatu.

Za vas smo pripremili elektronski vodič koji je organizovan po obaveznim tematskim oblastima, a ima za cilj da vam olakša pripremu za polaganje teorijskog dela ispita. Naša preporuka je da pre nego što počnete sa vežbom kroz primere testova, obavezno konsultujete vodič koji će vam vežbanje u mnogome olakšati.

 

Opširnije...

Adia auto škola

AdiaGroup d.o.o. Beograd je počela sa radom 2006, u okviru koje posluje Auto škola Adia, smeštena na Banjici (Voždovac), u Paunovoj ulici 19z (kod okretnice tramvaja). Možemo se pohvaliti brojnim pozitivnim preporukama naših bivših i sadašnjih polaznika. Naši instruktori imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo i veoma odgovoran pristup obuci svakog kandidata. Trudimo se da kandidatima uvek izađemo u susret i prenesemo im maksimalno znanje i sigurnost. Kvalitetom i dobrim radom stvaramo široki krug polaznika koji nam kroz proces obuke postanu prijatelji, što je i jedan od naših glavnih ciljeva.

autoskola-beograd

Opširnije...

Ispitna pitanja iz vožnje

PRAKTIČNA OBUKA sadrži 40 moto časova,koji se izvode po planu i programu predviđenim važećim pravilnicima. Individualno se prilagođava svakom kandidatu shodno njegovim sposobnostima.
Uvodna obuka počinje na poligonu, koji se nalazi na Banjici. Položaj našeg poligona je povoljan za uvodne vežbe i upravljanje vozilom.
U kasnijim fazama obuke praktikuju se složenije radnje koje se izvode po celoj teritoriji grada u svim uslovima saobraćaja. Polaganje praktičnog dela ispita se obavlja na vozilu koje je kandidat koristio tokom obuke.Kandidat u toku obuke prođe sa instruktorom svih 15 ispitnih pitanja auto škole ADIA (ispod se nalazi svih 15 pitanja za polaganje ) ,od kojih će jedno biti na samom polaganju praktičnog dela vozačkog ispita.

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Adiagroup d.o.o ; Auto škola ADIA ; Beograd, Banjica, Paunova 19z ; Telefon : 3983-596 Mobilni : 064/4255-926