Menu

Upis,obuka i polaganje u auto školi

Za upis u AUTO ŠKOLU potrebno je:
- da kandidat ima navršenih 16 godina (za teorijsku ptaktičnu obuku i polaganje teorijskog ispita )
- da poseduje važeću ličnu kartu.
Obuka kandidata za polaganje vozačkog ispita za B KATEGORIJU podrazumeva:
- 40 časova teorijske nastave  ( 30+10 )
- 40 časova praktične obuke ( vožnje )
Ukoliko kanditat poseduje AM kategoriju potrebno je:
- 7 teoretskih časova
- 35 časova praktične obuke (vožnje)

Kada je kandidat
1. završio sa teorijskom obukom
2. prijavio teorijski ispit u auto školi
3. položio teorijski ispit,
u obavezi je da izvadi lekarsko uverenje u bilo kom domu zdravlja.

KANDIDATI KOJI SU SE UPISALI U AUTO ŠKOLU PRE 25.10.2012. A NISU POLOŽILI TESTOVE POTREBNO JE:
- 3 časa dodatne teorijske obuke /vrsi se u učionici auto škole ADIA/
- 3 časa dodatne praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
- Polaganje testova
- Položen ispit iz prve pomoći /Crveni krst ili Hitna pomoć/je potreban za prijavu praktičnog dela ispita
- Polaganje vožnje

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI TESTOVE PRE 25.10.2012. POTREBNO JE:
- 3 časa dodatne teorijske obuke
- 3 časa dodatne praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
- Polaganje vožnje

Prijava ispita vrši se u auto školi,ukoliko kandidat ispunjava sve uslove, a termin za polaganje naknadno određuje MUP RS.

Adiagroup d.o.o ; Auto škola ADIA ; Beograd, Banjica, Paunova 82 ; Telefon : 011/3983-596 Mobilni : 064/4255-926