Menu

Teorijska nastava u auto školi

U toku teorijske obuke budućeg vozača , kandidat prisustvuje svim časovima koji su predviđeni nastavnim planom i programom auto škole Adia. Teorijska nastava je dopunjena adekvatnim i savremenim sredstvima – prezentacijama i audiovizuelnim materijalima. Kandidatima auto škole je na raspolaganju obavezna i dopunska stručna literatura u elektronskom i štampanom formatu.

Za vas smo pripremili elektronski vodič koji je organizovan po obaveznim tematskim oblastima, a ima za cilj da vam olakša pripremu za polaganje teorijskog dela ispita. Naša preporuka je da pre nego što počnete sa vežbom kroz primere testova, obavezno konsultujete vodič koji će vam vežbanje u mnogome olakšati.

 

Adiagroup d.o.o ; Auto škola ADIA ; Beograd, Banjica, Paunova 82 ; Telefon : 011/3983-596 Mobilni : 064/4255-926